Utrzymanie ruchu

NA CZYM POLEGA USŁUGA UTRZYMANIA RUCHU?

Utrzymanie ruchu jest kompleksowym procesem polegającym na dbaniu o dostępność sprawnych maszyn, urządzeń i instalacji zaangażowanych w proces produkcji w zakładzie. Ich sprawność wpływa znacząco na efektywność całego procesu – a przestoje w produkcji są drogie i nieefektywne.

Utrzymanie ruchu w ramach naszej usługi obejmuje kompleksową bądź częściową obsługę techniczną maszyn, urządzeń oraz instalacji znajdujących się na zakładzie produkcyjnym lub/i obsługę wydzielonego ich obszaru, tak aby zapewnić ich bezawaryjną/bezpostojową pracę.
W ramach naszej usługi dbamy o

  • regularne przeglądy techniczne,
  • uzupełnianie płynów eksploatacyjnych w urządzeniach objętych naszą opieką,
  • dbamy o ich sprawność.

Systematyczna opieka nad urządzeniami wydłuża ich żywotność – jednym słowem to się długofalowo zawsze opłaca!

USPRAWNIJ UTRZYMANIE RUCHU W SWOIM ZAKŁADZIE

Dlatego, wychodząc naprzeciw takim potrzebom naszych klientów, którzy dotąd zaopatrywali się w częścielementy czy płyny eksploatacyjne dla swoich urządzeń, realizujemy usługę doboru wraz z dostawą części utrzymania ruchu. Powierzając nam swoje pojazdy i maszyny, zyskujesz zespół doświadczonych fachowców oraz dostęp do części zamiennych i płynów eksploatacyjnych. Obsługujemy zakłady produkcyjne każdej wielkości.

Poprawa wydajności parku maszynowego oraz umiejętne zarządzanie kosztami sprawia, że nasze usługi pozwalają na realizację oczekiwań klienta w zakresie służb utrzymania ruchu.

FENIX – W TROSCE O UTRZYMANIE RUCHU
Poprzez sprawne i efektywne działanie, zapewniamy bezpostojową pracę w Twojej firmie!