Papiery techniczne

  • Fibra
  • Preszpan
  • Tereszpan
  • Pergamin

FENIX – W TROSCE O UTRZYMANIE RUCHU
Poprzez sprawne i efektywne działanie, zapewniamy bezpostojową pracę w Twojej firmie!